11 October, Friday

   13:00 Dynamo Altay – Krasnoyarskie Rysi Full Match Record

  9 October, Wednesday

   13:00 Dynamo Altay – Krasnoyarskie Rysi Full Match Record

  8 October, Tuesday

   16:30 4:2 Chelny – Cheboksary Full Match Record
   15:00 Orenburg – Kristall Full Match Record
   13:00 Dynamo Altay – Krasnoyarskie Rysi Full Match Record

  6 October, Sunday

   13:00 Orenburg – Kristall Full Match Record
   11:00 3:3 Chelny – Cheboksary Full Match Record

  5 October, Saturday

   15:00 6:6 Chelny – Cheboksary Full Match Record
   13:00 Orenburg – Kristall Full Match Record